Η σχολή στεγάζεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο 500 τ.μ. στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει δύο βασικές αίθουσες διδασκαλίας χορού με ξύλινα ειδικά δάπεδα, αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων, αποδυτήρια, χώρο φιλοξενίας καθηγητών καθώς και χώρους ανάπαυσης ή προθέρμανσης  των σπουδαστών. Το κτίριο ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του Ν.1158/81 και την επιμελήθηκε η αρχιτέκτων – μηχανικός Φωτεινή Τριαναφυλλίδου.