Προπαιδεία Μπαλέτου – Μουσικοκινητική Αγωγή – 3.5 έως 5 ετών
Για τους λιλιπούτειους μαθητές μας. Αποτελεί ένα όμορφο τρόπο για να αντιληφθεί το παιδί τον χώρο,τον ρυθμό και την μουσική . Με δημιουργικά παιχνίδια ,αυτοσχεδιασμό , χρήση κρουστών μουσικών οργάνων και αντικειμένων όπως μπάλες ,στεφάνια κτλ παροτρύνουμε το παιδί να εκφραστεί με την κίνηση . Σε αυτό το μάθημα θέτουμε τις βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη των μαθητών . Ένα μάθημα προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και τον ψυχισμό των νηπίων .