Διδάσκεται στα προχωρημένα τμήματα της σχολής , παράλληλα με τον σύγχρονο χορό με σκοπό να ανακαλύψουν οι μαθητές τον προσωπικό τους τρόπο κίνησης ,να εκφραστούν ελεύθερα και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους , μέσω της κίνησης, απαλλαγμένοι από τεχνικές .