Τα επαγγελματικά τμήματα ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι σπουδές  χωρίζονται  σε τρία έτη και όλα τα μαθήματα έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση. Σε αυτά μπορούν να φοιτήσουν σπουδαστές που έχουν τελειώσει το Λύκειο, εφόσον πετύχουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο. Αφού ολοκληρώσουν τα τρία έτη φοίτησης , εξετάζονται και πάλι από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να λάβουν Δίπλωμα Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πέντε κύρια μαθήματα ( Κλασικό Μπαλέτο, Σύγχρονο Χορό, Ρυθμική, Θεωρία Ανάλυσης τεχνικής Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία ) και οχτώ δευτερεύοντα  (Μουσική, Ανατομία- Μυολογία, Ιστορικοί Χοροί- Κάρακτερ, Ρεπερτόριο Κλασικού και Σύγχρονου, Ελληνικούς Χορούς, Ιστορία Χορού, Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία).